SOBRE

Sempre és complicat tractar el tema de l’obra que un mateix realitza per la manca de perspectiva, per la impossibilitat de distanciar-te. Acostumes a mirar i remirar el que has fet amb sentit crític però ara has d’explicar-lo i per això, el millor seria començar pel principi.

Mai hi ha hagut una trajectòria definida en la meva obra. Mai. Malgrat això, la realització de cursos de pintura a l’Escola Massana de Barcelona va suposar la presa de consciència sobre el fet artístic i que el fet de tenir una evolució artística erràtica, sense instal.lar-me en cap tècnica o manera-de-fer-les-coses no és necessàriament res dolent atès que això forma part d’una evolució artística i personal que finalment, ha donat lloc a aquest lloc virtual que teniu davant.

Llavors, hi ha un procés introspectiu en evolució amb un replantejament constant d’uns treballs que han anat perdent progressivament la seva substància, s’han diluït, conformant un corpus heterogeni d’imatges, amb predomini del blanc i el negre, algunes vegades borroses, realitzades amb antics objectius manuals en càmera digital o bé en unes intervencions en un entorn natural, sempre degradat.

Tot és imatge: òbviament la pintura, la fotografia, l’escultura o les diferents accions són imatges, però també ho serien uns píxels, uns números, una olor, un sentiment, un soroll… Aquestes imatges tindrien la capacitat de configurar el que podria anomenar-se (amb dificultat) una imatge mental i a la vegada, tindrien la capacitat de fer crítica de la realitat des de diferents perspectives. Tot depèn de la utilització.

Però crec que aquestes imatges no haurien d’estar lligades ni a un suport específic ni a un mitjà concret predefinits des de fa segles. Amb això no vull fer cap trencament amb res ni cap exercici d’estil. El que m’agradaria deixar clar és que el mitjà electrònic és igual de bo que qualsevol altre com a lloc d’expressió, permet recollir la idea de desfragmentació i desmaterialització i permet la difusió lliure del mateix, un aspecte poc trivial en l’anomenat món de l’art perquè potser hauríem de pensar l’art en funció de la d’allò que realment importa.

És aquest un lloc d’autor?

Això només ho podrà respondre qui entri en aquest quadern sense fulles i navegui per aquest desert sense plànol ni brúixola.

inercies_

See my latests works on instagram: @inercies_

ComparteixShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Email this to someoneBuffer this pagePrint this page